Jetski - Uganda
Jetski Other Hobby & Sports, Central
65,000,000 Sh
Skate board - Uganda
Skate board Other Hobby & Sports, Capital City
25,000 Sh